bestuur

Het bestuur van de stichting Jazzclub Bergum bestaat uit de volgende personen:
Koos Feenstra – voorzitter/penningmeester
Sjoerd Nota Рagenda-coördinator & website